Neem Contact op:

Annet van der Burg
info@mab.zorgring.nl
06 – 50 95 10 66

Bezoekadres:

Wilhelminalaan 2A,
1623 MA Hoorn

Privacy Statement

Annet

Je kunt niet bepalen hoe de wind waait, maar wel hoe de zeilen staan.

Wat doe ik?

Ik bied behandeling aan kinderen, jongeren en volwassenen. Individueel en/of in gezinsverband. Deze behandeling valt onder de basis-ggz (voorheen orthopedagogische en eerstelijns psychologische hulpverlening)

De behandeling is gericht op diverse problemen, die je belemmeren in je ontwikkeling. De behandeling is erop gericht deze belemmering op te heffen, te verminderen of te leren hanteren. Daarnaast is er aandacht voor je sterke kanten en je netwerk, belangrijke steunende factoren. Waar nodig zoeken we samen hoe deze factoren versterkt kunnen worden.

Te denken valt aan:

Echtscheiding: Een scheiding is vaak een pijnlijk en moeilijk proces. Voor de beide partners, maar zeker ook voor de kinderen, ongeacht hun leeftijd. Naast praktische veranderingen hebben ze zich op een nieuwe manier te verhouden tot hun beide ouders (en eventuele nieuwe partner(s)). Begeleiding om hierin een weg te vinden kan nodig zijn, zowel voor ouders als kinderen – en soms ook grootouders. Niet alleen rond en vlak na de scheiding, maar ook na verloop van een langere tijd.

Rouwverwerking: het verlies van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. De herinneringen aan de goede momenten, aan wat diegene voor jou betekend heeft en de steun van anderen helpen om het verlies – op termijn – te kunnen dragen. Soms echter lukt dit niet en kan hulpverlening nodig zijn om het verdriet hanteerbaar te maken. Dit geldt voor alle leeftijden.