Neem Contact op:

Annet van der Burg
info@mab.zorgring.nl
06 – 50 95 10 66

Bezoekadres:

Wilhelminalaan 2A,
1623 MA Hoorn

Privacy Statement

Praktische zaken

 Aanmelden: U kunt een aanmelding doen via de mail, via het contactformulier van deze website of door te bellen met 06-50951066. Als ik de telefoon niet kan aannemen, kunt u een boodschap inspreken en bel ik binnen 2 werkdagen terug. Mijn streven is om binnen 2 weken een afspraak voor de intake te maken. Wanneer dit niet mogelijk is, kunt u bij hieronder bij wachttijden zien op welke termijn er een intake mogelijk is. Wanneer u voor vergoeding in aanmerking wilt komen, is het belangrijk bij de intake de verwijsbrief van de huisarts mee te nemen. Bij de intake kijken we samen of ik kan bieden wat er nodig is, en of we met elkaar verder willen. Zo niet, dan help ik mee om te kijken naar waar u beter op uw plek zult zijn en/of verwijs ik terug naar de huisarts.  Na de intake start aansluitend de behandeling en maken we een behandelovereenkomst, waarin wordt vastgelegd waar de behandeling zich op gaat richten en hoe lang de behandeling ongeveer zal gaan duren.

Wachttijd: De wachttijd is opgelopen tot meer dan 16 weken. Daarom is helaas de wachtlijst voorlopig gesloten en kunnen er geen nieuwe aanmeldingen aangenomen worden. Houd de website in de gaten voor verandering op dit punt. 

Bereikbaarheid: Op maandag van 10.00 -17.30 uur, op dinsdag t/m donderdag van 9.00 tot 17.30 uur kunt u mij bellen op telefoonnummer: 06-50951066. Wanneer ik de telefoon niet kan aannemen, kunt u een boodschap inspreken, sms of whats- app versturen en dan neem ik zodra ik in de gelegenheid ben contact met u op.

Crisissituaties: Als praktijk werkend in de Generalistische Basis GGZ heb ik geen mogelijkheid om hulp te bieden in crisissituaties. Wanneer dit tijdens de behandeling ontstaat zullen we samen kijken naar wie ik kan doorverwijzen. Bij een (dreigende) crisissituatie kunt u contact opnemen met uw huisarts en buiten kantoortijden met de huisartsenpost voor West-Friesland (0229-297800). Voor spoedeisende jeugdzorg kunt u contact opnemen met 088-7778000 (24 uur per dag, 7 dagen per week)

Dossiervorming:  Ik houd een dossier bij van het verloop van de behandeling. U heeft recht op inzage in het dossier na afspraak. Ouders met gezag hebben inzage in het dossier over hun kind. In de beroepscode van de NVO (link beroepscode) kunt u nalezen wat voor rechten en plichten u en ik hebben ten aanzien van het dossier. Ik mag slechts informatie uit het dossier verstrekken aan derden met toestemming van u en de jongere vanaf 16 jaar. Met uitzondering van die situaties, waarin er sprake is van een wettelijke meldplicht of wanneer het nodig is om gevaar voor de cliënt, een ander of de hulpverlener te voorkomen.

Klachtenprocedure: Wanneer u op- of aanmerkingen heeft over de behandeling hoor ik die graag van u. We kunnen dan samen bespreken  wat er beter kan en eventuele misverstanden verhelderen. Als u ontevreden blijft kunt u contact opnemen met een LVVP-klachtenfunctionaris van Klacht&Company. Deze is bereikbaar per mail via LVVP@klachtencompany.nl, per telefoon via (088) 234 16 06 of per aangetekende post via postbus 3106, 2601 DC Delft. Bij voorkeur sturen patiënten die een klacht hebben het klachtenformulier per mail aan Klacht&Company.’ Voor cliënten onder de 18 jaar kunt u contact opnemen met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Deze is bereikbaar via tel. (088) 555 1000 of info@akj.nl. Ook is het mogelijk om direct via de site van het AKJ een klachtenformulier in te vullen.

Voor informatie zie: https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/

Als lid van de LVVP ben ik aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg in Den Haag. Verdere informatie over de geschillenregeling zie:  https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/zorgcommissies/vrijgevestigde-ggz-praktijken/

Heeft u klachten over de behandeling van jeugd, die vergoed wordt door de gemeente, dan kunt u ook via genoemde LVVP site informatie vinden over de LVVP klachtenregeling jeugdwet.

Kwaliteitsstatuut: met ingang van begin 2017 beschikt met Andere Blik over een kwaliteitsstatuut. Deze is verkrijgbaar in de praktijk.

De praktijk beschikt over een Privacy Statement conform de wettelijke regelgeving.