Neem Contact op:

Annet van der Burg
info@mab.zorgring.nl
06 – 50 95 10 66

Bezoekadres:

Wilhelminalaan 2A,
1623 MA Hoorn

Privacy Statement

Annet

Niet gehuilde tranen vermoeien, niet geuitte kwaadheid verkrampt.

Kosten

Jeugd

Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg (tot 18 jaar). Wanneer de behandelaar een  contract met de gemeente heeft afgesloten, wordt de hulpverlening in principe volledig vergoed. Vanaf 2015  heb ik een contract met de gemeente Hoorn en de omringende gemeentes (regio Westfriesland). Met ingang van januari 2020 heeft de gemeente haar werkwijze aangepast. Er wordt gewerkt met Resultaat Gericht Werken (RGW), met 1 hoofdbehandelaar en een perspectiefplan.

Wanneer er voor uw kind of jongere een verwijsbrief van de huisarts of medisch specialist is, maken we een afspraak voor de intake. We maken dan gezamenlijk een zogenaamd Perspectiefplan. Daarin worden opgenomen uw gezinssituatie, de ontwikkeling van uw kind, de klachten en hulpvraag en wat u graag zou willen bereiken met de behandeling. Als u hiervoor akkoord geeft, dien ik het perspectiefplan in bij de gemeente en kan ik een zorgtoewijzing bij de gemeente aanvragen.  Wanneer de gemeente akkoord gaat met het plan en het daarin gevraagde traject, zal de gemeente de zorgtoewijzing afgeven en kan de behandeling van start gaan. Na de start van de behandeling zal de gemeente 2/3 van de behandeling betalen aan de behandelaar. Als na evaluatie aan het eind blijkt dat de resultaten gehaald zijn, ontvangt de behandelaar de resterende 1/3.

U kunt ook zelf contact opnemen met de gemeente (via deze link) of de gemeente zelf kan via het wijkteam verwijzen naar met Andere Blik. In die situatie zorgen de medewerkers van het wijkteam voor het perspectiefplan.

Volwassen

  Vergoeding ziektekostenverzekering:

Psychologische behandeling, zoals geboden door met Andere Blik valt onder de zogenoemde generalistische basis ggz, kortweg: gb ggz (voorheen eerstelijns psychologische zorg). Deze zorg kan worden vergoed door de ziektekostenverzekering. U komt hiervoor in aanmerking als u door de huisarts verwezen bent èn wanneer er sprake is van een ‘psychische stoornis’ (een DSM 5 diagnose), zoals depressie, angstklachten, ADHD, posttraumatisch stress stoornis (PTSS), etc. De huisarts zal op de verwijsbrief deze (vermoedelijke) diagnose aangeven.

Afhankelijk van de aard en de ernst van de klachten zullen er een aantal gesprekken plaatsvinden. Hoeveel gesprekken dat zullen zijn hangt af van deze zorgvraagtypering.

Met ingang van 1 januari 2022 is er een nieuw bekostigingssysteem in werking getreden voor de geestelijke gezondheidszorg, het zogenaamde zorgprestatiemodel (ZPM). Wilt u meer hierover lezen: https://www.zorgprestatiemodel.nl/shared/content/uploads/2021/11/Patientfolder-zorgprestatiemodel-incl-illustraties-digitale-versie.pdf

Wanneer de behandeling in aanmerking komt voor vergoeding vanuit de ziektekostenverzekering, zal ik de gemaakte gesprekken (zorgprestaties) rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar declareren. Wanneer u op dat moment nog (een deel van) uw eigen risico hebben open staan dan zal deze declaratie hiermee worden verrekend door uw zorgverzekeraar. In 2023 bedraagt het verplichte eigen risico € 385,-.

In 2023 en voor 2024 heeft met Andere Blik contracten met de volgenden ziektekostenverzekeringen:

DSW (daaronder vallen ook inTwente Zorgverzekeraar en Stad Holland Zorgverzekeraar)
ASR (daaronder valt ook Ditzo)
OWM Zorg en Zekerheid
CZ (daaronder valt ook Ohra, Nationale Nederlanden, Just, CZ direct)
Zilveren Kruis (daaronder valt ook Interpolis, FBTO, de Friesland, ZieZo, Pro Life en One underwriting)
Menzis (daaronde valt ook AnderZorg)
ENO (daaronder valt ook Salland Zorgverzekeringen, Holland Zorg en Zorgdirect)

Als u bij een andere ziektekostenverzekering bent aangesloten, krijgt u een percentage van de kosten vergoed (in de regel tussen de 60-75%). U kunt het beste van te voren contact opnemen met uw verzekering om te weten hoeveel u vergoed krijgt. Voor verzekeraars waarmee ik geen contract heb afgesloten hanteer ik in mijn praktijk 90 % van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de gz-psycholoog.

Geen vergoeding

De behandeling wordt door uzelf betaald wanneer er sprake is van een diagnose waarvoor geen vergoeding wordt gegeven door de ziektekostenverzekering. Dit is o.a. het geval wanneer er sprake is van aanpassingsstoornis, ongecompliceerde rouw, burn-out en werkgerelateerde klachten of relatieproblematiek. Ook kan het zijn dat u graag behandeling wil, zonder dat er sprake is van een diagnose of dat u niet wil dat uw gegevens bij de ziektekostenverzekering terecht komen. Of bij het jeugdzorgteam van de gemeente als het een jeugdige betreft.

Wanneer de behandeling door uzelf betaald wordt bedragen de kosten  €95,- per behandeluur (50 -60 minuten). Deze kosten worden maandelijks aan u gefactureerd.

Ik vind dat geld geen belemmering mag vormen voor het krijgen van hulp. Wanneer er sprake is van geringe financiële draagkracht spreken we samen af wat haalbaar is.

Verhindering

Wanneer een afspraak niet door kan gaan of u een afspraak wilt verzetten kunt u dit telefonisch (06-50951066), per sms of Whats App doorgeven. Wanneer dit mimimaal 24 uur van te voren gebeurt is dit kosteloos. Anders wordt een no-show tarief in rekening gebracht van €50,-.